ČASOVNA PREGLEDNICA ZGODOVINE

PROSTOZIDARSTVA V SLOVENIJI

IN BLIŽNJI OKOLICI

1773 V Trstu deluje prva v pisanih virih izpričana loža z imenom “Sloga” (“La Concordia”), ki je štela leta 1774 dvanajst članov. Leta 1774 je kot prva škotska loža dobila konstitucijo iz Prage.
1776 Najverjetneje je bila tega leta v Trstu ustanovljena loža z imenom “Prava harmonija in sloga” (“L’Harmonie et Concorde universelle” oziroma “Zur wahren Eintracht und Harmonie”).
1782 V Mariboru je bila ustanovljena loža “Združena srca” (“Zu den vereinigten Herzen”), ki se je leta 1783 preselila v avstrijski Gradec (Graz), kjer s časovnimi presledki deluje še dandanes.
1785 V Gorici je delovala loža “Pri pogumu” (“Zur Freiem Uthigkeit”), ki je leta 1785 štela petnajst članov. Najverjetneje je bila ustanovljena leta 1784 in verjetno ni delovala dlje od leta 1786.
1792 V Ljubljani je bila umeščena loža z imenom “Dobrodelnost in stanovitnost” (“Zur Wohltätigkeit und Standhaftigkeit”). O loži je Gustav Brabbe objavil razpravo v “Allgemeine österreichische Freimaurer Zeitung, III, Wien 1876”. Vir njegove razprave je bila korespondenca te lože iz konca 18. stoletja.
1812 V Ljubljani je bila ustanovljena francosko-ilirska loža “Prijatelji rimskega kralja in Napoleona” (“Les Amis du Roi de Rome et de Napoleon”), ki je prenehala delovati z razpadom Ilirskih provinc, jeseni leta 1813.
1940 21. maja je Velika Loža Jugoslavija v Ljubljani ustanovila ložo “Valentin Vodnik”.
1941 Loža “Valentin Vodnik”se je uspavala ob okupaciji leta 1941.
1992 Po dolgih petdesetih letih prekinitve je prostozidarstvo oživelo šele 21. marca 1992, ko je bila na Dunaju ustanovljena deputatska loža ” Illyria”.
1993 Z dovoljenjem Velikega Mojstra Velike Lože Avstrije je bila 18. decembra ustanovljena prva ločena deputatska loža za Slovenijo z imenom “Illyria”.
1994 5. marca vnos Luči v deputatsko ložo “Dialogus”.
1996 2. aprila poteka ustanovno delo dveh pravih in popolnih lož: “Dialogus” in “Žiga Zois”, ki izhajata iz deputatske lože “Dialogus”.
Izgradnja Templja v Sloveniji in dne 26. oktobra vnos Luči v pravi in popolni loži “Dialogus” in “Žiga Zois” v Orientu Ljubljana.
1998 17. oktobra vnos Luči v pravo in popolno ložo “Arcus” v Orientu Ljubljana.
1999 16. oktobra ustanovitev in vnos Luči v Veliko Ložo Slovenije.
2002 14. septembra vnos Luči v deputatsko ložo “Hospitality” v Orientu Ljubljana.
16. novembra vnos Luči v pravo in popolno ložo “A.T. Linhart” v Orientu Bled.
2005 12. junija ukinitev deputatske lože “Hospitality”.
12. oktobra ukinitev prave in popolne lože “A.T. Linhart” v Orientu Bled.
2006 25. marca vnos Luči v deputatsko ložo “Združena srca” v Orientu Maribor po 224 letih.