Yasha Beresiner v ZRC SAZU 3 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije
Yasha Beresiner v ZRC SAZU
20. 11. 2015
Zunanji pogled na prostozidarje, Irska 5 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije
Zunanji pogled na prostozidarje, Irska
20. 11. 2015
Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem 7 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije

Pri založbi Modrijan je izšla knjiga zgodovinarja  dr. Matevža Koširja Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem. Hvaležni smo avtorju, založniku in soustvarjalcem za pomemben prispevek k poglobljeni, metodološko utemeljeni razpravi o prostozidarstvu kot zgodovinskemu fenomenu in njegovih pojavnih oblikah na Slovenskem.