VELIKA LOŽA SLOVENIJE

Velika Loža Slovenije je bila ustanovljena 16. oktobra 1999, ko je v njej prižgala luč Velika Loža Avstrije. Ob ustanovitvi je združevala tri lože :
Dialogus
Žiga Zois
Arcus

Prostozidarska veriga se širi, tako da imamo na današnji dan v Sloveniji poleg prvih treh še naslednje Lože:

Združena Srca (Maribor, 2007)
Olivetum (Primorska, 2011)
Artes Liberales Europa (Ljubljana, 2016)
Besede in Dejanja (Ljubljana 2017)
Srečko Kosovel (Nova Gorica 2019)

ter pooblaščeno raziskovalno ložo:

Quatour Coronati (Ljubljana 2014)

VL Slovenije 1 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije

Velika Loža Slovenije je prava (regularna) in popolna. Prava, regularna, je zaradi svoje umestitve, saj jo je umestila prava in popolna Velika Loža Avstrije, popolna pa je zato, ker združuje vsaj tri prave in popolne lože.

Velika Loža Slovenije je regularna tudi zato, ker izpolnjuje vse pogoje za regularnost, ki jih predpisuje Združena Velika Loža Anglije in ki jih spoštujejo vse regularne Velike Lože po svetu. Regularnost Velike Lože Slovenije je izražena v dejstvu, da Združena Velika Loža Anglije vsebinsko in formalno priznava Veliko Ložo Slovenije.

S tem je Velika Loža Slovenije edina možna regularna prostozidarska organizacija v Sloveniji.

VL Slovenije 1 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije

Velika Loža Slovenije je neodvisna. Z drugimi Velikimi Ložami in prostozidarskimi redi sodeluje na enakopravni osnovi.

VL Slovenije 1 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije

Velika Loža Slovenije sodeluje s prostozidarskima redoma višjih stopenj, ki delujeta v Sloveniji:

Stari in sprejeti Škotski prostozidarski Red
Red zidarjev kraljevskega oboka,
v okviru katerega delujejo tudi Templjarji, Malteški Vitezi ter red Red Cross of Constantine
VL Slovenije 1 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije

Velika Loža Slovenije ima napisana pravila – prostozidarsko Konstitucijo, ki urejuje delovanje in medsebojne odnose v bratovščini prostozidarjev z vidika prostozidarskih načel in vrednot.

VL Slovenije 1 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije

Velika Loža Slovenije je v pravno-formalnem pomenu v skladu s slovensko zakonodajo registrirana kot društvo. Kot društvo ima svoj poslovnik, ki ureja profano delovanje društva.