Ker se pojavlja mnogo vprašanj glede regularnosti, priznanjih in drugih pojmih, ki opredeljujejo odnose med velikimi ložami, ne bo odveč osvežiti védenje o osnovnih pojmih, načelih in pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, če želimo govoriti o regularnosti.

Velika Loža Slovenije, na primer, je  prava (regularna) in popolna. Prava je zaradi svoje umestitve (umestila jo je prava in popolna Velika Loža Avstrije), popolna pa zato, ker združuje vsaj tri prave in popolne lože.  Prava (regularna) je tudi zato, ker izpolnjuje vse pogoje za regularnost, ki jih predpisuje Združena Velika Loža Anglije (UGLE) in ki jih spoštujejo vse regularne Velike Lože po svetu. Regularnost Velike Lože Slovenije je izražena v dejstvu, da Združena Velika Loža Anglije vsebinsko in formalno priznava Veliko Ložo Slovenije.

Združena Velika Loža Anglije je septembra leta 1929 sprejela temelja načela, ki jih mora izpolniti vsaka velika loža, ki želi dobiti priznanje angleške jurisdikcije.  Prošnje za priznanje morajo zadovoljivo odgovoriti na naslednje (prosto prevedene) točke:

  1. Pravilnost (regularnost porekla):  vsako Veliko ložo mora zakonito ustanoviti ustrezno priznana Velika Loža, sestavljajo pa jo tri ali več pravilno konstituiranih Lož.
  2. Vera v V.:G.:V.: S.:  in njegovo razkrito voljo mora biti bistven pogoj za članstvo v VL.
  3. Vsi novosprejeti morajo sprejemati svoje obveznosti  ob odprti Knjigi Zakonov, pri čemer je pomembna vera v višje razodetje, v podrobnostih odvisna od posameznikove zavesti o tem.
  4. Članstvo v Veliki Loži lahko sestavljajo le možje,  Velika Loža ne sme imeti prostozidarskih stikov s kakršnokoli mešano Ložo ali telesi, ki dopuščajo včlanitev žensk.
  5. Velika Loža mora imeti suvereno pristojnost nad Ložami pod njenim okriljem; to je, mora biti odgovorna, neodvisna, samoupravna organizacija, z edino in nesporno oblastjo znotraj »ceha« (craft) ali simboličnih stopenj (vajenec, pomočnik, mojster) v njeni pristojnosti in nikakor ne sme dovoliti, da bi kakršenkoli nadzor nad omenjenimi tremi stopnjami prevzela ali si jih delila z Veliko Ložo ritualna telesa (po našem izrazoslovju redovi).
  6. Tri Velike luči prostozidarstva (Knjiga Zakonov, Kotnik in Šestilo) morajo biti prisotne ob vsakem delu Velike Lože ali njej podrejenih Lož, pri čemer je glavna Velika Luč Knjiga Zakonov.
  7. V Ložah so strogo prepovedane razprave o religiji in politiki.
  8. Dosledno morajo VLL.: in LL.: spoštovati in upoštevati Starodavne mejnike in  obveznosti ter načela prostozidarstva.

Velika Loža Slovenije je v prošnjah, ki jih je poslala Združeni Veliki Loži Anglije (UGLE) in drugim Velikim Ložam  upoštevala načela, opisana zgoraj.

Na podlagi tega so VLS poleg UGLE priznale vse evropske in veliko število VLL.: v ZDA, Južni Ameriki, Kanadi in Afriki.