Dr. Ravnihar: Masonstvo v Sloveniji, 1932 3 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije
Dr. Ravnihar: Masonstvo v Sloveniji, 1932
25. 5. 2016
Fraternitas Sine Limitibus 2016 5 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije
Fraternitas Sine Limitibus 2016
3. 10. 2016

Preden neofit v ritualu recepcije prejme veliko luč, še v temi poda zaobljubo, s katero ga Mojster stola sprejme med prostozidarje in za vajenca prave in popolne lože. Najprej ga sprejme v imenu Svetovne zveze, zatem v imenu Velike lože Slovenije in nazadnje v imenu Mojstra stola lože. Osnovni gradnik svetovne prostozidarske verige je posamezni brat prostozidar, ki poda zaobljubo po svobodni volji in za celo življenje. In s tem sprejme odgovornost, da bo do konca življenja v zvezi in v profanem svetu z dejanji izpričeval prostozidarstvo. Po zaobljubi, ki je za nas zaprisega, prejme neofit najprej malo in zatem veliko svetlobo ob dobesedni vključitvi v verigo regularnega prostozidarstva. Prejme svetlobo, ki simbolizira nov začetek. Ritual recepcije je v resnici najbolj svečano delo prostozidarstva, saj predstavlja širitev svetovne verige, njeno krepitev in je v resnici rezultat prostozidarskega dela.

Vsakokratna obnovitev prostozidarske zaobljube ob zaključku ritualnih del nam utrjuje zavedanje dolžnosti, da naša ritualna dela in razprave za belo mizo niso in ne smejo biti sama sebi namen. Bistvo prostozidarskega dela je širjenje prostozidarske misli v zunanji, realni svet. Širjenje naših načinov obnašanja in delovanja v vse celice družbe razumem kot temeljno prostozidarsko poslanstvo. Z lastnim vzorom stalno demonstrirati prostozidarske načine komuniciranja, sodelovanja in delovanja in tako graditi simbolični tempelj vsesplošne ljubezni do ljudi.

Ker prostozidarji le z lastnim vzorom spreminjamo svet na bolje, logično sledi, da mora biti takih vzorov čimveč, če želimo biti uspešni pri svojem delu. Solomonov tempelj mora biti v vsaki družbi ustrezno velik in čvrst, če želimo, da ga pomemben del družbe opazi in potem upošteva. Prav tako in zaradi tega je ritual recepcije najbolj svečano in najbolj praznično prostozidarsko delo in prav zaradi tega je neofit najprej sprejet v imenu Svetovne zveze. Saj v resnici lahko prostozidarji spreminjamo svet na bolje le če delujemo globalno. In naprej je svetovna veriga uspešna in učinkovita le, če imamo toliko članov in tako razporejene, da se našo misel povsod občuti in upošteva. Kar pomeni, da mora biti svet s prostozidarsko svetlobo čimbolj enakomerno pokrit. Enakomerno bo pokrit le, če bodo s prostozidarsko svetlobo enakomerno pokriti teritoriji, kjer posamezne obedience regularnega prostozidarstva suvereno širijo prostozidarsko misel.

Hvaležni in ponosni smo na naše prve brate, še posebej brata Nenada in brata Veljka, ki so si zadali za cilj, da po desetletjih prostozidarske teme ponovno pripeljejo prpstozidarsko svetlobo v našo domovino. Ob pomoči naših bratov iz Koroških lož Velike lože Avstrije smo na regularen način gradili članstvo in dosegli zadostno število, da smo iz treh pooblaščenih lož, ki so delovale v okviru Velike lože Avstrije, doživeli vnos luči v Veliko ložo Slovenije. Ob regularnosti smo postali tudi priznani. Po priznanju materinske Združene Velike lože Anglije so sledila priznanja drugih regularnih prostozidarskih obedienc širom po svetu. Poleg regularnosti nas prav priznanja določajo kot edino suvereno regularno prostozidarsko avtoriteto na področju Republike Slovenije. Prepogosto se premalo zavedamo pomena regularnosti in priznanosti. Predvsem se premalo zavedamo odgovornosti, ki nam jo priznanja nalagajo. Priznanje regularne prostozidarske avtoritete na ozmlju Republike Slovenije nam nalaga odgovornost, da s prostozidarsko svetlobo pokrivamo vse dele naše države. Poleg Ljubljane smo prisotni v Mariboru in na Primorskem. Pripravljamo se na ponoven vnos luči na Gorenjskem. Kaj pa drugi deli naše lepe domovine?

V tem prostozidarskem letu skupina bratov mojstrov dokazuje, da je ustanavljanje nove lože povsem normalen proces. Bolj kot berem konstitucijo, bolj razumem, da so konstitucije regularnega prostozidarstva napisane tako, da zagotavljajo organsko rast prostozidarstva. Konstitucija daje skupini mojstrov pravico, da ustanavljajo in ustanovijo novo ložo. Vnos luči v novo ložo je enako svečano in praznično delo kot recepcija. Na ta način dobimo novo osnovno celico prostozidarstva, ki sprejema nove člane in daje službe mojstrom prostozidarjem. Povečuje možnosti, da ima več mojstrov možnost izkusiti prostozidarstvo iz različnih častniških mest v templju. Znano je, da pogled iz novega častniškega mesta povsem na novo odpira obzorja prostozidarskim mojstrom.

Prepričan sem, da nam mora biti širitev članstva in ustanavljanje novih lož poslanstvo v naslednjem obdobju. Drugo z drugim je tako ali tako povezano. Prizadevati si moramo, da z regularno prostozidarsko organiziranostjo pokrijemo vse dele naše domovine in s tem upravičimo priznanja, ki smo jih dobili od Združene Velike lože Anglije in drugih regularnih obedienc. Ob tem seveda ne smemo zapostaviti kakovosti naših dela. Prostozidarske vsebine bi morale biti sestavni del skic na vseh stopnjah. Pri skicah vajencev in pomočnikov bi se morali še posebej odgovorno angažirati poroki. Mojstri imajo pri pripravi skic še večjo odgovornost, saj s svojim delom postavljajo standarde kakovosti prostozidarskih izdelkov. Zapisane že v ritualu recepcije podučimo o tem, da se prostozidarstva ne da naučiti. Da se ga da le doživeti, kar pomeni, da lahko prostozidarske veščine osvajaš le z rednim obiskovanjem delavnic. Poleg kakovostnih prostozidarskih skic je redno obiskovanje del lož nujen predpogoj prostozidarske kariere.

V prejšnjem prostozidarskem letu ustanovljena pooblaščena loža Quatuor Coronati je v celoti upravičila namen. Z vsebinsko bogatimi skicami iz področja zgodovine prostozidarstva na naših tleh je postavila temelje za prostozidarsko šolo, ki bo pomembno prispevala k krepitvi prostozidarskih vsebin na delih naših lož.

Ob obiskovanju zgodovinskih krajev širom po svetu lahko ugotavljamo, da je zgodovina človeštva prepojena s krvjo nasilja, sovraštva, bojev za nadrejenost podrejenim, izkoriščanja in genocidov. Kot da bi zlo prepogosto prevladovalo nad dobrim. Tudi danes lahko v podobnih ali drugačnih oblikah opazujemo podobne vzorce obnašanja naše vrste. Prevladujoče latentno, ob specifničnih okoliščinah pa se iste sile ob predvidljivih ali nepredvidljivih sprožilnih dejavnikih manifestirajo v svojih najhujših oblikah. Zgodovina nas je naučila premalo. In prav je, da si prostozidarji to iskreno priznamo. Z obdelovanjem grobega kamna bomo ob modrosti, moči in lepoti vedno znova ugotovili kako zelo potrebna je naša misel nam samim in še bolj za družbam, kjer živimo.

Prostozidarski način obnašanja mora prevladovati v odnosih med brati, če jih želimo uspešno prenašati v profana življenja. Brezpogojna bratska ljubezen, spoštovanje, strpnost in predvsem dobronamernost na vsakem koraku. Vse to so sporočila, ki vejejo iz besedila starodavnih dolžnosti prostozidarja, konstitucije in naših ritualov. V resnici se vse dogaja na 1.stopnji – spoznaj samega sebe, preneseno na vse nas – spoznajmo sami sebe, iskreno in poglobljeno! Po prostozidarski uporabi moči lepota prihaja sama od sebe, v nasprotnem primeru prave prostozidarske moči niti ni možno uporabiti. Le to lahko vodi do prevladovanja prostozidarskih vzorcev obnašanja nad profanimi. Ko nam bo to uspelo v naši verigi, se bo samo od sebe odslikavalo v naših profanih življenjih.

Ponosni moramo biti, da smo se iskreno odločili živeti življenje prostozidarja do konca svojih dni in spoznali kaj to pomeni ob trenutku odhoda na večni vzhod. Smo del svetovne verige regularnega prostozidarstva. Naslednje leto Združena Velika Loža Anglije praznuje 300. obletnico ustanovitve prve lože. Tudi mi smo povabljeni na svečano delo, kakšna čast za vse slovenske prostozidarje. A obenem tudi velika odgovornost.

 

Naj se vsak zaveda svoje dolžnosti !

 

Marko Bitenc

Veliki Mojster Velike Lože Slovenije