33 results found for: 5

Začetki

PRVI ZAČETKI PROSTOZIDARSTVA NA SLOVENSKEM Včasu habsburške monarhije je pretežni del ozemlja sedanje Republike Slovenije po upravni razdelitvi tiste dobe spadal v Notranjo Avstrijo. V 18. stoletju je prostozidarska tradicija z Dunaja segla tudi na slovensko ozemlje. Leta 1998 je slovenski zgodovinar mlajše generacije na podlagi na novo odkritih arhivskih virov zbral izčrpne podatke o delovanju lož na ozemlju Notranje Avstrije v 18. stoletju (Matevž Košir: Prostozidarstvo v habsburški monarhiji v 18. stoletju ter prostozidarski loži “Zu den vereiningten Herzen” […]

19. stoletje

PROSTOZIDARSKA LOŽA “PRIJATELJI RIMSKEGA KRALJA IN NAPOLEONA” Največ verodostojnih virov, ki nam lahko pomagajo pri pisanju zgodovine prostozidarstva v Sloveniji, je na voljo za čas, ko je v Ljubljani, nekdanji prestolnici Napoleonovih Ilirskih provinc, delovala loža “Prijateljev rimskega kralja in Napoleona” (“Les Amis du Roi de Rome et de Napoleon”). Prvi je o tej loži pisal slovenski literarni zgodovinar France Kidrič, ki je svojo razpravo objavil leta 1914 v Slovanu, reviji za književnost, umetnost in prosveto. Druga Kidričeva razprava je […]

Oživitev 1991

PONOVNA OŽIVITEV PROSTOZIDARSTVA V SLOVENIJI PO LETU 1991 V Sloveniji po 13. aprilu 1941, ko je prenehala delovati loža “Valentin Vodnik”, v kateri je bilo aktivnih 18 bratov, ni bilo organiziranega delovanja prostozidarskih lož. Po drugi svetovni vojni so bili v Sloveniji prvi prostozidarji trije bratje, ki so bili sprejeti v ložo “Pobratim”, ki je v letu 1991 delovala v Beogradu v okviru Velike Lože Jugoslavije. Ko je Jugoslavija razpadla in sta postali Slovenija in Hrvaška mednarodno priznani državi, je […]

VL Slovenije

VELIKA LOŽA SLOVENIJE Velika Loža Slovenije je bila ustanovljena 16. oktobra 1999, ko je v njej prižgala luč Velika Loža Avstrije. Ob ustanovitvi je združevala tri lože : Dialogus Žiga Zois Arcus Prostozidarska veriga se širi, tako da imamo na današnji dan v Sloveniji poleg prvih treh še naslednje Lože: Združena Srca (Maribor, 2007)Olivetum (Primorska, 2011)Artes Liberales Europa (Ljubljana, 2016)Besede in Dejanja (Ljubljana 2017)Srečko Kosovel (Nova Gorica 2019) ter pooblaščeno raziskovalno ložo: Quatour Coronati (Ljubljana 2014) Velika Loža Slovenije je prava […]