Simpozij "Identiteta Evrope" (video) 1 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije
Simpozij “Identiteta Evrope” (video)
20. 11. 2019
V izogib nesporazumom glede regularnega prostozidarstva 3 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije
V izogib nesporazumom glede regularnega prostozidarstva
26. 3. 2021

Ker se v javnosti pogosto hote ali nehote pojavljajo stališča, ki naj bi bila stališča slovenskega regularnega prostozidarstva, objavljamo prevod dveh temeljnih tekstov, ki opredeljujejo temeljna načela regularnega prostozidarstva in osnovna načela za priznanje neke prostozidarke organizacije med priznane.

Na videz malenkostne in pikolovske značilnosti in pogoji regularnosti so v praksi izjemno pomembne. Ločujejo prave prostozidarje, ki svoje pripadnosti prostozidarstvu ne izkoriščajo za vpletanje v aktualna politična dogajanja države v kateri delujejo od tistih, ki skušajo pripadnost neki organizaciji izkoriščati kot vzvod za doseganje osebnih političnih ambicij.

Regularni in priznani slovenski prostozidarji združeni pod Veliko Ložo Slovenije se zavedamo, da v Sloveniji deluje več organizacij, ki se predstavljajo kot prostozidarske. Prostozidarji spoštujemo odločitev vsakega posameznika, da se povezuje v take ali drugačne družbene skupnosti. V skladu z našimi načeli nimamo nobenih odnosov do takih neregularnih združenj dobesedno: vseeno nam je, kaj se dogaja izven našega kroga. Ker pa slutimo, da bi lahko v kdorkoli pač že naši organizaciji ali njenim članom pripisal vpletanje v aktualno politično realnost Slovenije, moramo odločno še enkrat izpostaviti, da se v okviru svoje zaveze regularnosti pod nikakršnimi pogoji ne moremo, ne smemo niti nočemo vpletati, vplivati ali komentirati aktualno politično situacijo.

Vsak naš član je pošten mož na dobrem glasu. Vsak med nami seveda ima svoja politična in verska prepričanja. To spoštujemo. Popolnoma nesprejemljivo pa bi bilo, da bi kdorkoli svoj družbeni angažma upravičeval ali opravičeval s prostozidarstvom. Vsak pravi prostozidar želi po svojih močeh izboljšati svet v katerem živi – a nihče tako, da bi svojo moč utemeljeval s pripadnostjo prostozidarskim idealom. V trenutku, ko bo to storil, bi bil izločen iz naše verige.

Zato vse, ki iz radovednosti ali iz drugih razlogov ocenjujete naše delovanje, ki je transparentno in brez skrivnosti, razen te, da lahko gradimo same sebe le v miru odprte interakcije med brati, naprošamo, da vse, ki delujejo v nasprotju s tu objavljenimi načeli, prepoznate kot pripadnike organizacij, ki niso niti regularne niti priznane.


Cilji in razmerja prostozidarstva

Sprejela Velika Loža Anglije, 7. septembra 1949

Avgusta 1938 so se Velike Lože Anglije, Irske in Škotske sporazumele ter podale izjavo, ki je tej enaka po smislu, le da se je univerzaliziralo ime Velike Lože. Ta izjava z naslovom „Cilji in odnosi obrti“ je opredeljevala naslednje:
1. Združena Velika Loža Anglije ocenjuje, da je občasno zaželeno natančneje določiti cilje prostozidarstva, ki se dosledno izvajajo v okviru njene pristojnostiin tudi določiti načela urejanje odnosov s tistimi drugimi velikimi ložami, s katerimi je v bratskem soglasju. Prostozidarstvo se je namreč leta 1717 konstituiralo kot organizirano telo s svojimi pravili in načeli.
2. Glede na pogosta stališča izjave, ki izkrivljajo ali zakrivajo pravo naravo prostozidarstva, je treba ponovno poudariti nekatera temeljna načela Reda.
3. Prvi pogoj za sprejem v Red in članstvo v njem je vera v Vrhovno Bitje. To je bistveno in ne dopušča kompromisov.
4. Biblija, ki jo prostozidarji navajajo kot zvezek svetega zakona, je v ložah vedno odprta. Vsak kandidat mora sprejeti svojo obveznost do te knjige, ali do katere druge lokalno prevladujoče svete knjige, in jo zapriseči.
5. Vsakomur, ki vstopa v prostozidarstvo, je od vsega začetka prepovedano delovati tako, da bi kršil red in mir družbe v kateri živi. Spoštovati mora zakone katerekoli države v kateri prebiva ali ki mu nudi zaščito, in ne sme nikoli popustiti v spoštovanju suverenosti rodne dežele.
6. Medtem ko angleško prostozidarstvo vsakomur od svojih članov pripisuje dolžnosti zvestobe svojemu državljanstvu, pa posamezniku pridržuje pravico do lastnega mnenja glede javnih zadev. Toda nihče ne sme niti v loži niti v nobenem trenutku kot prostozidar razpravljati ali podpirati svojih pogledov na teološka ali politična vprašanja.
7. Velika Loža je vedno vztrajno zavračala izražanje kakršnihkoli mnenj o vprašanjih zunanje ali notranje politike doma ali v tujini in ne dovoli, da bi bilo njeno ime povezano s katerimkoli dejanjem ali izjavami take vrste. Tudi če bi se zdelo, da so dejanja ali izjave humanitarne narave, se vedno distancirajo od vsakega vprašanja, ki bi lahko vplivala na odnose med vladami ali med političnimi strankami.

8. Velika Loža se zaveda, da obstajajo organizacije, ki se organizirajo kot prostozidarske, ki pa se ne držijo teh načel. Velika Loža Anglije nima in noče imeti nobenih odnosov s takimi samozvanimi prostozidarskimi organizacijami.
9. Velika Loža Anglije je suverena in neodvisna, ki prostozidarstvo izvaja zgolj znotraj treh stopenj in le v mejah, ki so v njeni konstituciji opredeljene kot „čisto starodavno zidarstvo“. Ne priznava obstoja nobene lastni nadrejene masonske oblasti.
10. Velika Loža je večkrat zavrnila in bo še naprej zavračala sodelovanje na konferencah s tako imenovanimi mednarodnimi združenji, ki trdijo, da zastopajo prostozidarstvo, ki pa se ne držijo strogih načel po katerih je bila ustanovljena Velika Loža Anglije. Velika Loža ne priznava njihovih trditev, niti ne more njenih stališč predstavljati katerokoli od takih združenj.
11. Ne obstaja nobena skrivnost glede katerihkoli osnovnih načel prostozidarstva. Velika Loža Anglije bo vedno priznavala tiste Velike Lože, ki izpovedujejo, prakticirajo in lahko dokažejo, da dosledno spoštujejo ustaljena in nespremenjena načela, vendar v nobenem primeru ne bo odpirala razprave z namenom kakršnekoli nove interpretacije starodavnih načel. Tisti, ki želijo, da jih Združena Velika Loža Anglije sprejme kot prostozidarje, morajo načela sprejeti in izvajati v celoti in brezpogojno.

Velika loža Anglije je bila vprašana, če načela zapisana leta 1938 še držijo. Po temeljitem premisleku in upoštevajoč mnenje Velikih Lož Irske in Velikih Lož Škotske je ugotovila, da ni nobenega razloga za spremembo stališča.
Če bi se prostozidarstvo oddaljilo od načela o prepovedi izražanja mnenja o političnih in teoloških vprašanjih, bi se ne le zapletjo v odločanje o pripadnosti tej ali drugi opciji, ampak bi tudi sejalo seme nesoglasja med svojimi člani.
Tri velike lože so prepričane, da je zgolj s togim spoštovanjem take politike prostozidarstvo preživelo nenehno spreminjajoče se doktrine zunanjega sveta. Zato zavračajo kakršenkoli odmik od teh načel. Nespoštovanje starodavnih načel bi prineslo razpad prostozidarstva.

OSNOVNA NAČELA ZA PRIZNANJE VELIKE LOŽE

Sprejela Velika Loža Anglije, 4. septembra 1929

Najčastivrednejši Veliki mojster je izrazil željo, da bi poseben odbor sestavil izjavo o temeljnih načelih, po katerih bi Velika Loža Anglije priznala katerokoli Veliko Ložo, ki bi zaprosila za priznanje. Veliki mojster je načela, kot sledijo, odobril in bo podlaga za vprašalnik, ki se bo v prihodnje posredoval vsaki Veliki loži, ki zahteva angleško priznanje. Odbor želi, da bi bila ne le taka telesa, ampak tudi bratje na splošno v pristojnosti Velikega mojstra, v celoti obveščena o tistih osnovnih načelih prostozidarstva, za katerimi je v svoji zgodovini obstajala Velika loža Anglije.

1. Pravilnost porekla; tj. vsako Veliko Ložo je zakonito ustanovila regularno priznana druga Velika Loža ali tri ali več regularno ustanovljenih lož.
2. Da je prepričanje v V.G.V.S. in njegovo razkrito voljo bistvena kvalifikacija za članstvo.
3. Da bodo vsi iniciirani prevzeli svojo obveznost, v celoti upoštevali odprto knjigo svetega zakona, s čimer je mišljeno razkritje od zgoraj, ki je zavezujoče za vest vsakega posameznika, ki je bil iniciiran.
4. Da člane Velike Lože in posameznih lož tvorijo izključno moški in da nobena Velika Loža ne sme imeti nikakršnih masonskih odnosov z mešanimi ložami ali organi, ki sprejemajo v članstvo ženske.
5. Da ima Velika loža suvereno pristojnost nad ložami pod svojim nadzorom. To pomeni, da je odgovorna, neodvisna in samoupravna organizacija, ki ima edino in nesporno oblast nad simboličnimi stopnjami (vajenec, pomočnik in mojster) v okviru svoje pristojnosti. Velika Loža se ne sme na noben način podrejati ali deliti pooblastila s katerimkoli drugim organom ali organizacijo, ki bi zahtevala kakršen koli nadzor nad temi stopnjami ali njih vodenje.
6. Da so tri velike luči prostozidarstva (in sicer sveta knjiga, kotnik in šestilo) med delom Velike Lože ali katerekoli Lože vedno razstavljene, pri čemer je najpomembnejša sveta knjiga
7. Da je v loži razpravljanje o veri in politiki strogo prepovedano.
8. Da se dosledno spoštujejo načela in običaji Starodavnih mejnikov (landmarks), ter običajev obrti.