Cikel predavanj "Zidarstvo kot metafora" 3 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije
Cikel predavanj “Zidarstvo kot metafora”
15. 10. 2016
Razstava Skrivnost Lože v Narodnem muzeju Slovenije 5 Prostozidarji in prostozidarstvo Velika Loža Slovenije
Razstava Skrivnost Lože v Narodnem muzeju Slovenije
2. 3. 2017

Prostozidarstvo pozna le tri stopnje: vajenec, pomočnik in mojster. Mojster, ki ga zanima poglabljanje znanj in izkušenj prostozidarstva pa ima možnosti za svoj osebni razvoj v širokem spektru redov, ki so se skozi tisočletja pojavljali in ohranjali vse do danes. Vsak med njimi je biser vsak po sebi, povezani pa tvorijo neizčrpen vir modrosti, ki prek svojih bratov, sopotnikov in tudi vitezov zagotavlja vitalnost človeški civilizaciji.

Eden od teh vzporednih redov je tudi red Malteških Vitezov. Nekaj čez 13.000 jih je povezanih prek več sto preceptoratov po mnogih državah tega sveta. Delo reda usmerja Veliki Priorat Malte, ki je lociran v Mark Masons Hall v Londonu. Veliki priorat organizira dve slavnostni deli letno. Delo Velikega Priorata 15. novembra  6016 je bilo še posebej svečano, saj se je izjemoma odvilo v največjem templju

img_2024

Freemasosns Hall v Londonu.

img_2042

 

Delo pa je bilo v vseh pogledih izjemno tudi zato, ker so v okviru svečanega dela prvič v zgodovini medse sprejeli neangleškega kandidata, Slovenca. Pred okoli 800 Vitezov iz celega sveta in pod impresivnim svodom

img_2021

templja je Najčastivrednejši Preceptor ne le zaobljubil edinega kandidata ta dan, ampak tudi izkazal veliko naklonjenost razvoju reda slovenskih Malteških Vitezov in Vitezov Templjarjev Slovenije v okviru Preceptorata 683 Carantania. Svečanega dela se je poleg kandidata udeležilo šest od štirinajstih Malteških vitezov oziroma tridesetih Vitezov Templjarjev, kolikor jih je trenutno v Sloveniji.