Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem 3
Yasha Beresiner v ZRC SAZU
20. 11. 2015
Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem 5
Zunanji pogled na prostozidarje, Irska
20. 11. 2015
Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem 7

Pri založbi Modrijan je izšla knjiga zgodovinarja  dr. Matevža Koširja Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem. Hvaležni smo avtorju, založniku in soustvarjalcem za pomemben prispevek k poglobljeni, metodološko utemeljeni razpravi o prostozidarstvu kot zgodovinskemu fenomenu in njegovih pojavnih oblikah na Slovenskem.