7 results found for: 10

Začetki

PRVI ZAČETKI PROSTOZIDARSTVA NA SLOVENSKEM Včasu habsburške monarhije je pretežni del ozemlja sedanje Republike Slovenije po upravni razdelitvi tiste dobe spadal v Notranjo Avstrijo. V 18. stoletju je prostozidarska tradicija z Dunaja segla tudi na slovensko ozemlje. Leta 1998 je slovenski zgodovinar mlajše generacije na podlagi na novo odkritih arhivskih virov zbral izčrpne podatke o delovanju lož na ozemlju Notranje Avstrije v 18. stoletju (Matevž Košir: Prostozidarstvo v habsburški monarhiji v 18. stoletju ter prostozidarski loži “Zu den vereiningten Herzen” […]

Načela prostozidarstva

Preklet, kdor prestavi mejnik svojega bližnjega! (Peta Mojzesova knjiga, Dvanajst prekletstev 27,17) MEJNIKI PROSTOZIDARSTVA Pojem “mejniki prostozidarstva” (masonic landmarks) je prvi vpeljal ameriški prostozidar Albert Gallatin Mackey, 33°, (1807-1881). Prvič je tako imenovane ‘mejnike’ objavil leta 1858 v oktobrski številki Ameriški četrtletni pregled prostozidarstva (vol. ii, p. 230), v nekoliko skrčeni obliki pa jih je objavil tudi v svoji Enciklopediji prostozidarstva. Mackey mejnikov ni ‘iznašel’, ampak je samo zapisal in poimenoval s skupnim imenom starodavna pravila prostozidarstva, ki so se […]

Človekove pravice

SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 10. decembra 1948 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela in razglasila Splošno deklaracijo človekovih pravic. Njeno celotno besedilo je natisnjeno na sledečih straneh. Po tem zgodovinskem dejanju je naročila Skupščina vsem državam-članicam, da priobčujejo besedilo Deklaracije in da storijo vse, da se širi, izobeša, bere in pojasnjuje predvsem v šolah in drugih vzgojnih zavodih vseh držav in ozemelj ne glede na njihovo politično ureditev. Moderni prostozidarji imajo splošno deklaracijo o človekovih pravicah kot temelj za svoje […]

Poslanica Velikega Mojstra Velike Lože Slovenije 6015

Ko sem se ob ritualu iniciacije za celo življenje zavezal prostozidarstvu, mi tako kot verjetno drugim bratom, ni bilo popolnoma jasno, čemu sem se zaobljubil. Po toliko letih spoznavanja kraljevske umetnosti mi je jasno, da drugače kot zaobljuba za celo življenje sploh ne more biti. Saj je krajši čas od celega življenja za obdelovanje grobega kamna prekratek in ta del rituala recepcije razumem kot zaobljubo popolni predanosti prostozidarski gradnji kljub temu, da v času zaobljube ne moreš vedeti in ne […]